OYUNCULUK EĞİTİMİ

TEMEL OYUNCULUK

"Tragedya yaşamdaki bir olayın ya da hareketin gösterilmesidir" başka bir deyişle gerçeğin olduğu gibi gösterilişi değil, gerçeğin belli bir kimsenin yaratış özellikleri ile yansılanmasıdır. Bu yansılanmada oyuncu yalnızca insan görünümünde değil hayvan, ağaç, böcek görünümüyle de seyirci önüne çıkar. Ancak bunların tümünde temel olan şey insan ve insanlığı ilgilendiren şeylerin vurgulamasıdır. Bu yansılama işleminde dans, ritim, sözsüz oyun, monolog, hareket ve benzeri gibi Öğeler çok önemlidir. Bu derste temel oyunculuktan başlayıp Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, oyunculuk çalışmaları yapılacaktır.

DOĞAÇLAMA VE SAHNE UYGULAMASI
Doğaçlama, oyunculuk eğitiminin başlıca alanlarından olup. "doğru algılama" ile "gözlem"in birleşerek oyuncunun kendine özgü kişisel anlatımını, yaratıcılığını geliştirmesini sağlar... Sahne uygulaması, oyuncularla uygulamalı dramaturji yaparak; kişisel yaratıcılığın, estetik ve teknik bilginin öğrenimini sağlar.

SES VE NEFES EĞİTİMİ
Seslerin ve hecelerin dikkatsizce söylenişi tıpkı kırık bir diş, şişmiş bir göz ya da kesilmiş bir kulak gibidir der Stanislavski. Sözcüklerin her biri çok dikkatli kullanılması gereken değerli taşlardır. Oyuncu için sözcük, konuşma aksiyonun özüdür. Konuşmak oynamaktır. Öyleyse doğru ve güzel oynayabilmek için doğru ve güzel konuşmak zorunludur. Nefes, fonetik, artikülasyon, entonasyon çalışmalarıyla bu zorunluluk hedeflenmektedir.

MİMİK VE ROLE HAZIRLIK
Oyuncunun bir role hazırlanırken enstrümanı olan bedenini ve yüzünü nasıl kullanacağını, bir duyguyu bir durumu bedenine ve mimiklerine nasıl yansıtacağını gösteren bu dersimizde oyunculuğa bir adım daha yaklaştığınızı hissedeceksiniz.

OYUNCULUK
Bir oyun nasıl oynanır? Sahnede yapay olmadan nasıl durulur, doğal konuşma ve duygu gösterimi nasıl olur. Uygulamalı olarak bir oyunun nasıl oynandığını anlatan bir derstir.

 

SAHNE SANATLARI PROGRAMLARI

SİNEMA VE TV OYUNCULUĞU
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra film, dizi ve reklam alanında öğrencilerimizi kamera karşısına da hazırlıyoruz.

DANS TİYATROSU
Beden dilinin farklı tekniklerle kullanılmasıyla ortaya çıkan, yalın ve yaratıcılıkla da birleştirildiğinde sahnede izleyenleri rüya alemine götüren bir teatral dans türüdür.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA
(Masalcı Türkan Abla ile) Özellikle 6-12 yaş arası çocuklarımızın kendine güvenlerini oluşturacak ve yaratıcı kimliklerini ortaya çıkaracak bir programdır.

 

SÜRE
Oyunculuk Eğitimi: Haftada iki gün x 3'er saat x 32 hafta = 192 saat
Sahne Sanatları Programları: Haftada 2 saat x 12 hafta = 24 saat