Merhaba,

Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, toplumun beklentilerine cevap verebilen, yenilikçi, katılmcı, araştıran ve sorgulayan, daima üreten, kendini her alanda geliştirebilen ve evrensel düşünme yeteneğine sahip insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Modern çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak; toplumun eğitim ihtiyaçlarıyla beraber, insanların sosyal yaşantılarının önem kazanması, her yaştan gruba eğitim olanağı sağlayarak eğitilmiş insan kaynaklarının oluşmasına katkıda bulunmak, çeşitli sanatsal faaliyetlerde yer almaları ve en önemlisi sanatı hayatın bir parçası haline getirebilmeleri adına BiL SANAT AKADEMİSİ’ ni kurduk. Yüksek eğitim kalitesiyle kültürümüze ve sanatımıza en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlayarak başladığımız bu heyecanlı yolculukta, gençlerimize ve sanatsever lerimize tüm branşlar da uzman eğitim kadromuz ile hizmet vererek büyük başarıların altına "BİL SANAT AKADEMİSİ" olarak imza atmak temel hedefimiz.

BİL SANAT AKADEMİSİ uzman eğitim kadrosu, çağdaş ve yenilikçi sanat anlayışı, çağdaş teknik donanımı, ergonomik fiziki yapısı, sınırsız öğrenme özgürlüğü, zengin sosyal yapısıyla; iyi yetişmiş, tüm beceri ve bilgilerle donanmış yetenekli ve yaratıcı bir ruhu sizlere kazandırmayı ilke edinmiş ayrıcalıklı bir sanat okuludur. Çağdaş Türkiye'nin; sizlerin sayesinde bilimde, teknolojide ve akılda olduğu kadar sanat alanında da gelişerek kalkınacağına ve çağdaş, lider ülkeler konumuna yükseleceğine yürekten inanıyorum.